Vegetatiedak of groendak

Een steeds meer gebruikte vorm van dakbedekking is het vegetatiedak of groendak. Een vegetatiedak is verkrijgbaar in 2 varianten, nl een extensief vegetatiedak of een intensief vegetatiedak.

extensief vegetatiedak

Extensief vegetatiedak

Bij een extensief vegetatiedak wordt gebruik gemaakt van regenwater voor de beregening. Dit soort daken worden het meest gebruikt. De dakconstructie moet waterdicht en worteldicht zijn en mag niet in aanraking komen met het vegetatiedak. Een extensief vegetatiedak stelt geen specifieke eisen aan de dakconstructie. Deze hoeft dus niet verstevigd te worden, of er hoeft geen extra zware constructie gebouwd te worden. Onderhoud is 1 a 2 x per jaar noodzakelijk.

Er circuleren veel verhalen dat een vegetatiedak erg goed zou isoleren. Niets is echter minder waar. De isolerende waarde van een vegetatiedak is verwaarloosbaar, en het hoge vochtgehalte kan er zelfs voor zorgen dat warmte eerder wordt verloren. Dit is in de zomer een voordeel. Een vegetatiedak kan op hellende daken met een dakhelling tot 40 graden. Indien de dakhelling onder de 30 graden blijft dan kan deze los blijven liggen. Vanaf 30 graden zal het dak verankerd moeten worden.

 

Intensief vegetatiedak

Intensief vegetatiedakEen intensief vegetatiedak wordt kunstmatig bewaterd. Het dak wordt aangelegd op een dikke waterkerende en worteldichte laag. Deze is zo dik dat er soms zelfs bomen op kunnen groeien. Dit wordt dan vaak een tuindak genoemd. Een intensief vegetatiedak kan beslist niet zomaar op elke dakconstructie aangelegd worden. Het gewicht is dermate hoog dat de dakconstructie hier tegen bestand moet zijn. Ook het onderhoud zal veel meer energie vergen. Een intensief vegetatiedak zal gemiddeld 10 x per jaar onderhouden moeten worden. Een intensief vegetatiedak levert vaak wel een hogere isolerende waarde dan een extensief vegetatiedak.